فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت:مقام معظم رهبری تاکید فراوانی بر مهارت آموزی سربازان دارند و این یک امر مقدس است زیرا نایب امام زمان (عج) بر آن تاکید دارند.

به گزارش بسیج پرس؛ سردار روشنی، فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت:سرلشکر باقری در جلسه ستاد کل، از قول مقام معظم رهبری نقل کردند که ایشان بر مهارت آموزی سربازان تاکید داشتند.موضوع تشکیل قرارگاه مهارت آموزی در ستاد کل به سردار عزیز جعفری منتقل شد و ایشان دستور تشکیل این قرارگاه در سپاه را نیز صادر کردند.این امر با جدیت و قوت در سپاه همه استان ها تشکیل شد و جلسات آن ادامه دارد.

وی افزود:در این رابطه، حرکت خوبی در تهران و استان ها انجام شده و وضعیت خوبی را رقم زده است.سهمیه نیروهای مسلح در سال گذشته، صدهزار نفر بوده است و امسال، به دویست هزار نفر ارتقا یافته است.

فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح تاکید کرد:سرلشکر باقری نقل می کنند که هر موقع برای گزارش دادن خدمت مقام معظم رهبری می روم ایشان از وضعیت مهارت آموزی سربازان می پرسند.وقتی این موضوع برای ایشان این اندازه اهمیت دارد، ما باید این موضوع را با جدیت دنبال کنیم.سه رکنی را که در این موضوع اساسی می دانیم، اول علاقه سرباز، دوم مهارت مورد نیاز منطقه و سوم بازار کار منطقه ای که سرباز بعد از اتمام خدمتش در آن زندگی خواهد کرد.

وی در خصوص طرح مهارت آموزی گفت:سربازانی که اکنون دارای مهارت هستند باید در سامانه نیروی انسانی ثبت نام کنند؛سپس مهارت آنها مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن، از آنها آزمون به عمل می آید و می توانند گواهینامه مربوطه خود را دریافت نمایند.

سردار روشنی خاطرنشان کرد:مقام معظم رهبری تاکید فراوانی بر مهارت آموزی سربازان دارند و این یک امر مقدس است زیرا نایب امام زمان (عج) بر آن تاکید دارند.انشالله کمک های مورد نیاز از طریق سازمان فنی حرفه ای هم صورت می پذیرد و سربازان می توانند از طریق سایت سازمان، جزوات مورد نیاز را مطالعه کنند.مهارت آموزی سربازان، موضوع بسیار مهمی است زیرا می تواند خوشحالی خانواده ها و سربازان را در پی داشته باشد.حل مشکل اشتغال زایی جوانان به نیروهای مسلح نیز مربوط است.