معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج با حضور در سازمان بسیج رسانه در نشستی یادآور شد:خبرنگاری یک رسالت است نه یک شغل و خبرنگار با تلاش خود می تواند در انتخاب مسیر صحیح مسئولان اثرگذار باشد.

سردار طهماسبی معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین با حضور در سازمان بسیج رسانه ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای رسانه روز خبرنگار را به کارکنان این سازمان تبریک گفت و در نشستی صمیمی یاد آور شد خبرنگاری یک رسالت است نه یک شغل و جایگاه ویژه دارد و خبرنگار با تلاش خود می تواند در انتخاب مسیر و تصمیم صحیح مسئولان اثر گذار باشد.طهماسبی با اشاره به خبرپراکنی رسانه های معاند به عنوان صدای پیاده نظام دشمن که سعی در نشان دادن ناکارآمدی نظام دارد نقش خبرنگاران در حفظ روحیه وحدت و همبستگی و مثبت اندیشی مخاطب را مهم ارزیابی و اظهار امیدواری کرد خبرنگاران صدیق و فرهیخته و فهمیده در مقابله با غول رسانه ای دشمن با بیان واقعیتها هوشمندانه روابط بین مردم و حاکمیت را استحکام بخشد و مسیر نقد منصفانه و مطالبه بحق از مسئولین را هموار نمایند.سازمان بسیج رسانه هم در پایان این نشست لوح مزین به فرمایش مقام معظم رهبری در توصیه به رسانه هارا به رسم یاد بود این دیدار به سردار طهماسبی اهداکرد. طهماسبی همچنین با حضور در دفتر مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان های بسیج اقشار با فعالیتهای ذاتی نمایندگی و تثبیت آن در سازمانهای اقشاری از نزدیک آشنا و از روند تکمیل ساختمان جدید الاحداث بازدید به عمل آورد.