سفیر اسبق ایران در چین گفت: اگر آمریکا بارها هم پیشنهاد مذاکره بدهد، چون مبنایی برای مذاکره میان ما و آنها وجود ندارد دلیلی برای پاسخگویی و توجیهی برای عملی شدن خواسته هایشان نمی بینیم.

  به گزارش بسیج پرس, جواد منصوری سفیر اسبق ایران در چین  پیرامون پیشنهاد اخیر ترامپ در خصوص مذاکره با ایران پس از وارد آوردن فشارهای سنگین علیه ملت ایران اظهارداشت: عملکرد یک سال و نیم گذشته دولت ترامپ نشان داده که وی به هیچ یک از موازین و اصول دیپلماسی و قواعد بین الملل اعتنایی ندارد و بنابراین نمی توان به وعده ها، شعارها و مواضع آنها اعتماد کرد.

وی گفت: رئیس جمهور آمریکا به طور دائم نظرات خودش را تغییر می دهد و در عمل هم به هیچ یک از وعده هایی که داده، عمل نمی کند، ترامپ در همین مدت زمانی که رئیس جمهور آمریکا است نشان داده که حتی نمی تواند با همسایگان خود هم تعامل و مناسبات صحیحی داشته باشد و امروز شاهدیم که با اکثر آنها مشکل دارد.

کارشناس ارشد مسائل بین الملل افزود: بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که ما به پیشنهاد دولتی که بدون توجه به موازین بین المللی از توافق هسته ای ایران یا همان برجام خارج می شود و می گوید قرارداد دیگری را تنظیم کنیم توجه کنیم.

منصوری ادامه داد: به نظر من بخش عمده ای از افکار عمومی جهان دید مثبتی نسبت به ترامپ و مواضع وی ندارند چرا که در این مدت شاهد سیاست های تخریبی، ماجراجویی ها و اقدامات غیرعقلانی دولت وی بوده اند.

سفیر اسبق ایران در چین گفت: ایران مواضع روشن و شفافی را در قبال قوانین بین المللی و برجام دارد، اما علیرغم انجام کلیه تعهدات خود در قبال این توافق که مورد تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی هم بوده به دلیل کارشکنی های مکرر آمریکا نتوانسته از مزایای برجام استفاده کند.

وی تصریح کرد: اعلام آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران تازگی ندارد اما حتی اگر آنها بارها هم این موضوع را بیان کنند، چون مبنایی برای مذاکره میان ما و آمریکا وجود ندارد دلیلی برای پاسخگویی نمی بینیم و توجیهی برای عملی شدن خواسته و پیشنهاد آنها پیدا نمی کنیم.

کارشناس ارشد مسائل بین الملل در پایان با بیان اینکه افکار عمومی جهان منتظر است نتیجه مذاکره آمریکا با کره شمالی را شاهد باشد چرا که روی این موضوع به عنوان موفقیت دستگاه سیاست خارجی خود مانور زیادی دادند، خاطرنشان کرد: به نظر من طرح پیشنهاد مذاکره با ایران به این دلیل است که آمریکا بدنبال تحقیر ایران است که البته خیال خامی است و هیچ گونه تاثیری روی دیدگاه و تصمیم گیری های ما ندارد، کما اینکه در موضوع کره شمالی هم مدعی شدند که تحریم و فشار، آنها را وادار به مذاکره با ما کرد و سعی در تحقیر آنها داشتند که حتی در آن مورد هم موفق نبودند چه برسد به ملت ایران که در طول ۴۰ سال نشان داده راه مقاومت و ایستادگی در برابر مستکبران و زورگویان را به خوبی می دانند.

منبع:مهر