با ابلاغ احکامی از سوی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، انتصابات جدیدی در این سازمان صورت گرفت.

به گزارش بسیج پرس؛ اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در حکمی «مظفر پاسدار شیرازی» را به سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «نظر به تجارب، تخصص و تعهدی که در جنابعالی سراغ دارم مسئولیت «سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و منابع» به شما واگذار می شود. مطمئن هستم که همت والای خویش را در راه اعتلای امور سازمان بکار خواهید گرفت و انتظار است که در زمینه های ذیل شاهد پویایی و اثربخشی باشیم:
تسهیل و روان سازی پشتیبانی فعالیتهای کلیه بخشهای سازمان؛
تحول فناورانه ماموریتها و خدمات سازمان؛
به سامان سازی وضعیت نیروی انسانی سازمان؛
تلاش برای توسعه منابع مالی سازمان؛
به سامان سازی وضعیت مدیریتهای استانی سازمان؛
تلاش برای توسعه کالبدی متناسب با نیازهای آتی سازمان،
امید است با توکل به خداوند متعال و بهره گیری از کارکنان متعهد و متخصص در انجام امور محوله پیروز باشید. توفیق جنابعالی را در انجام وظایف سازمانی از خداوند متعال مسئلت دارم.»

همچنین رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در حکمی جداگانه، «هانیه گرائیلی» را به سرپرستی اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و اموربین‌الملل منصوب کرد.

در حکم او نیز آمده است: «نظر به تجارب، تخصص و تعهدی که در جنابعالی سراغ دارم مسئولیت «سرپرستی اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل» به شما واگذار می شود. مطمئن هستم که همت والای خویش را در راه اعتلای امور سازمان بکار خواهید گرفت و انتظار است که در زمینه های ذیل شاهد پویایی و اثربخشی باشیم:
تثبیت مرجعیت گفتمانی سازمان از طریق تقویت بازنمود رسانه ای فعالیتهای بخشهای مختلف سازمان؛
برنامه ریزی و هماهنگی در راستای توسعه کمی و کیفی رویدادهای فرهنگی بخشهای مختلف سازمان؛
برنامه ریزی، نظارت و پیگیری بر حسن اجرای دستورات و مکاتبات ریاست سازمان بویژه در زمینه مصوبات و تفاهم نامه های انجام شده در مجامع، شوراها، جلسات و ملاقاتها؛
ایجاد زمینه های مناسب به منظور برقراری ارتباط مستقیم بین مراجعین، اعضا و همکاران سازمان با ریاست سازمان؛
پاسخگویی به مسائل و شکایات مخاطبین سازمان؛
برنامه ریزی در راستای معرفی سازمان از طریق تقویت شمار بازدید گروههای مخاطبین از بخشهای سازمان،
امید است با توکل به خداوند متعال و بهره گبیری از کارکنان متعهد و متخصص در انجام امور محوله پیروز باشید. توفیق جنابعالی را در انجام وظایف سازمانی از خداوند متعال مسئلت دارم.»