یاد سردار ملی در برنامه «راه شب» گرامی داشته می شود.

به گزارش بسیج پرس ؛«راه شب»بامدادچهارشنبه به موضوع تبریز۲۰۱۸ به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام می پردازد.
بیان جاذبه های گردشگری تبریز و اهمیت این شهر همچنین آیتمی در پاسداشت مقاومت های ستارخان سردار ملی ایران از دیگر بخش های این برنامه است.
«راه شب» بامداد چهارشنبه به تهیه کنندگی حسین نافذ عارفی،گویندگی گوینده کیوان همتی و گزارشگری داریوش رضوان( از مرکز تبریز) پخش می شود.