نایب رئیس فدراسیون کشتی گفت: نفراتی که تست آنها مثبت اعلام شده است جز نفرات اصلی و مد نظر کادر فنی نبودند و اسامی آنها پس از تایید نهایی از سوی وادا به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

 

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس، حمید بنی تمیم نایب رئیس فدراسیون کشتی در مورد خبر دوپینگ ۲ فرنگی‌کار کشورمان اظهار کرد: فدراسیون کشتی برای اعزام تیم های پاک به مسابقات بین المللی و اصلی، زمانبندی مشخصی را برای انجام تست دوپینگ و تست سلامت در حین تمرینات و در مسابقات غیر اصلی از کشتی گیران مدعی در هروزن تنظیم کرده است.
وی ادامه داد: در این راستا همکاری بسیار نزدیکی با وادا و همچنین نادو داریم و و نادو با هماهنگی کامل فدراسیون کشتی با حضور در تمرینات و مسابقات غیر اصلی از نفرات مد نظر تست دوپینگ و سلامت می گیرد.
بنی تمیم تصریح کرد: هدف از این برنامه این است که تا حد ممکن با معضل دوپینگ در مسابقات اصلی خود روبرو نشویم و تهدید محرومیت های جدی اتحادیه جهانی و وادا را برای کشتی ایران به حداقل برسانیم.
وی تأکید کرد: نفراتی که تست آنها مثبت اعلام شده است جز نفرات اصلی و مد نظر کادر فنی نبودند و اسامی آنها پس از تایید نهایی از سوی وادا به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
بنی تمیم خاطرنشان کرد: از آنجا که متاسفانه مرجع رسمی در داخل کشور برای مشخص نمودن مکمل های پاک از مکمل‌های آلوده وجود ندارد باید این روند را به صورت جدی دنبال کنیم تا در مسابقات اصلی خود کمتر دچار مشکل شویم.
وی در پایان گفت: فدراسیون کشتی به همکاری نزدیک و تنگاتنگ خود با وادا و نادو ادامه می‌دهد و مانند سال های گذشته انجام تست سلامت و تست دوپینگ در برنامه ما قرار دارد تا تیم های پاکی را به عنوان نمایندگان ایران راهی مسابقات جهانی قاره ای و المپیک کنیم.