دوپینگ دو فرنگی‌کار کشورمان در مسابقات انتخابی تیم ملی مثبت اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ورزشی بسیج پرس، تست دوپینگ دو فرنگی‌کار کشورمان در مسابقات غیر رسمی مثبت اعلام شده است و این نفرات از اردوها کنار گذاشته شده‌اند.

یک فرنگی‌کار در وزن ۵۵ کیلوگرم و یک فرنگی‌کار در ۱۳۰ کیلوگرم پس از مسابقات انتخابی از سوی وادا مورد آزمایش قرار گرفتند که مشخص شد نمونه این دو فرنگی‌کار مثبت بوده است.

پیش از این نیز فرنگی‌کار وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان به دلیل دوپینگ با محرومیت مواجه شده بود.