برزیل با محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه علیه معترضان در نیکاراگوئه، سفیر خود را از این کشور فراخواند.

به نقل از رویترز، دولت برزیل با محکوم کردن خشونتهای بکار رفته علیه معترضان ضد دولتی در نیکاراگوئه و در واکنش به مرگ یک دانشجوی برزیلی در این کشور، سفیر خود را از نیکاراگوئه فراخواند.

وزارت امور خارجه برزیل در بیانیه ای اعلام کرد که «راینیا گابریل لیما» دانشجوی رشته پزشکی در دانشگاه آمریکایی «ماناگوئه» روز دوشنبه در شرایط نامعلومی به ضرب گلوله کشته شد.

این بیانیه اعلام می کند: دولت برزیل تشدید اقدامات سرکوبگرانه و کاربرد نامتناسب و مرگبار خشونت و توسل به گروههای شبه نظامی در عملیات هماهنگ با تیمهای امنیتی (نیکاراگوئه) را محکوم می کند.

سخنگوی وزارت خارجه برزیل نیز اعلام کرد که سفیر نیکاراگوئه برای ادای توضیح احضار و سفیر برزیل در ماناگوئه نیز فراخوانده شد.

گفتنی است که طی چندین هفته سرکوب اعتراضات توسط دولت «دانیل اورتگا» رئیس جمهور نیکاراگوئه تقریباً ۳۰۰ تن کشته شده اند.

اورتگا که نخستین بار در سال ۱۹۷۹ و پس از سرنگونی دیکتاتوری «سوموزا» به دست شورشیان ساندینیستا قدرت را در دست گرفت، در سال ۲۰۰۷ بار دیگر به مسند قدرت بازگشت.