هواداران تیم تراکتور در اولین بازی دوستانه تیم توشاک در تبریز حضور بسیار خوبی داشتند.

به گزارش بسیج پرس؛ تراکتور پس از اردوی آماده سازی در ترکیه روز چهارشنبه به تبریز بازگشت و پس از یک استراحت و یک جلسه تمرین امروز اولین بازی دوستانه را در بنیان دیزل تبریز مقابل شهرداری ماهشهر برگزار کردند.

در این بازی هواداران تراکتور حضور پرشوری داشتند و نزدیک به نیمی از ورزشگاه سکوهای ورزشگاه را به تسخیر خود درآوردند. آن ها در طول مسابقه بارها بازیکنان و جان توشاک را تشویق کردند تا به نوعی پاگشای خوبی برای تراکتور برگزار کرده باشند.

در پایان نیز برخی از هواداران تیفوسی تراکتور فرصت یافتند تا با ستاره های محبوبشان عکسی به یادگار بگیرند.