همانطور که پیش بینی می شد، دشان برای کنترل بازی و حفظ نتیجه، یک هافبک دفاعی را به میدان آورد.

به گزارش بسیج پرس؛ او در بازی قبلی پس از این که فرانسوی ها دو گل از حریف پیش افتادند، به زمین آمد و در ۱۰ دقیقه پایانی، حضور فعالی در میانه میدانِ خودی و مقابل مدافعان داشت.

این هافبک دفاعی بلند قد در بازی با اروگوئه به جای تولیسو به میدان آمد اما این بار جای اولیویه ژیرو را در زمین گرفت و تولیسو نیز به جای ماتویدی مصدوم به زمین آمد.

قد بلند و شرایط فیزیکی انزونزی سبب شده تا دشان برای کنترل مسابقه، او را یکی از تعویضی هایش قرار دهد.

پس از تعویض، این هافبک دفاعی در مقابل مدافعان قرار گرفت و علاوه بر سرزنی، قصد دارد تا مانع از استفاده بلژیکی از توپ سوم شود. بلژیک از این راه چند بار به فرانسه ضربه زد.