قسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مشکلات پیش روی کشور که می شود با همت مسئولین و دست اندرکاران امر آنها را حل کرد.