نماهنگی از استاد عالی در وصف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را مشاهده می کنید.