مدیر برنامه‌های کریس بعد از پایان جلسه با مدیران رئال تلویحا پیام وداع رونالدو را منتشر کرد.

 

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس، براساس خبر رسانه‌های نزدیک به رئال مادرید جلسه مذاکرات جدایی رونالدو از رئال امروز با حضور وکیل ستاره پرتغالی در دفتر باشگاه مادریدی برگزار شد.

با اینکه پرس سعی در ایجاد موانعی از جمله دریافت ۱۰۰ میلیون یورو بابت جدایی رونالدو داشت، گویا سران باشگاه یووه حاضر به پرداخت این مبلغ شدند و با ادامه این روند ستاره پرتغالی راهی تورین خواهد شد.

خورخه مندس مدیر برنامه‌های رونالدو پس از ترک جلسه با پرس گفت: در صورت جدایی رونالدو از رئال وی همواره سپاسگزار باشگاه و هواداران رئال خواهد بود و در تیم بزرگی به فوتبال خود ادامه خواهد داد.

سخنان مندس بوی وداع کریس از رئال را می‌دهد.البته رونالدو نیز در گفت و‌گوی کوتاه با روزنامه پرتغالی بدون تایید و تکذیب جدایی‌اش از رئال از باشگاه یووه تعریف و تمجید کرد تا علاقه درونی خود را به حضور درتورین نشان دهد.