همایش فرماندهان گردان‌های دوران دفاع مقدس استان تهران