وزیر بهداشت با بیان اینکه اجتماعی شدن سلامت یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های تامین سلامت جامعه است، ‌بیان داشت: توسعه زیر ساختارهای مشارکتی و مردمی فرصتی برای رصد مداوم آسیب‌های اجتماعی حوزه سلامت است.

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری بسیج پرس، سید حسن هاشمی به‌مناسبت همایش آموزشی، توجیهی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت پیامی صادر کرد که جزئیات آن به شرح زیر است:

در تعریف سازمان جهانی بهداشت آنگاه که از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت سخن به میان می آید؛ نه تنها آن را به عنوان یکی از چهار رکن سلامت معرفی کنند، بلکه سهمی بیش از هفتاد درصد را به امر اجتماعی در حوزه سلامت اختصاص می دهد.

جامعه دانشگاهی ما که با ایفای نقش محوری در آموزش، مطالعه و تبیین راهکارهای اصولی برای تامین سلامت آحاد جامعه تلاش و مجاهدت می کنند، حتما به این مهم که سهمی بیش از نصف را به خود اختصاص داده است بپردازند.

بدون شک، اجتماعی شدن سلامت یکی از اصلی ترین حلقه های تامین سلامت جامعه است و این امر محقق نخواهد شد مگر با مشارکت فراگیر مردم در قالب کانون های محله محور( CBO )، در تعامل با سمن ها، خیریه ها، سازمان ها و دستگاه ها از طریق مجمع سلامت در سطوح محله تا استان و ملی.

یقین دارم مشارکت هدفمند و مسئولانه این سه رکن به هم پیوسته و موثر می تواند سهم تعیین کننده ای در تقویت و پایداری طرح تحول نظام سلامت ایفا کند که بدون همکاری مدبرانه و مسئولانه روسای محترم دانشگاه ها و همه همکاران خدوم و متعهد مسیر شکوفایی خود را به درستی طی نخواهد کرد.

حال که به مدد و همت همکاران پرتلاشم، معاونت اجتماعی به جایگاه شایسته ای در وزارت بهداشت دست یافته است، انتظار دارم این حرکت توسعه مدار با حمایت و مداومت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در پرداختن به امر اجتماعی شدن سلامت با استفاده از تمام ظرفیت های نوین آموزشی و زبان هنر به بالندگی خود دست یابد.

توسعه زیر ساختارهای مشارکتی و مردمی فرصتی است برای رصد مداوم آسیب های اجتماعی حوزه سلامت و تلاش در کاهش آن ها به مدد مددکاران و همچنین بهره برداری تمام ارکان وزارت بهداشت در راستای خدمات رسانی شایسته تر به مردم، به ویژه انتظار دارم این جریان از بیشترین حمایت و استقبال توسط همکارانم در شبکه بهداشت بهره مند گردد و همدلانه زمینه هم افزایی در ارتقای سلامت را فراهم نمایند.

مطمئن هستم استمرار این جریان در مشهد مقدس فصلی تازه را تجربه خواهد کرد، از ساحت قدسی امام هشتم(ع) توفیق در انجام خدمت برای همه شما عزیزان خواستارم.