مدیر کل کمیته امداد استان تهران خبر داد :علی رغم هجمه ی تخریب ها در فضای مجازی ،در اردیبهشت ماه مردم تهران 3.920.000.000 تومان صدقه دادند.

 

جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید.