وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه استقرار میز خدمت را به کلیه معاونین، مدیران عامل،‌روسای سازمانها و صندوق های تابعه و مدیران کل اجرایی صادر کرد.

به گزارش خبر گزاری بسیج پرس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه استقرار میز خدمت را به کلیه معاونین، مدیران عامل،‌روسای سازمان ها و صندوق های تابعه و مدیران کل اجرایی  صادر کرد.

متن بخشنامه به شرح زیر است:

در اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری موضوع ماده (۱۷) تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۲۸شورای عالی اداری و به منظور تکریم ارباب رجوع، تسریع و تسهیل در ارایه خدمات و جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمان‌های اداری واحدها و سازمانهای تابعه و نیز پیشگیری از امکان برقراری ارتباط غیراصولی و مفسده‌آمیز با کارکنان دولت و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد و با عنایت به بخشنامه رئیس جمهور محترم به شماره ۲۴۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۱، بخشنامه‌ سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۱۵۳۸۵۸۸ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۷ و دستورالعمل استقرار میز خدمت آن سازمان به شماره ۱۷۱۷۶۶۸ مورخ۱۳۹۶٫۱۲٫۶، لازم است معاونت‌ها، سازمان‌ها، بانکها و صندوق‌های تابعه و ادارات اجرایی استانها از اول تیرماه سالجاری نسبت به استقرار “میز خدمت” بر اساس دستورالعمل‌ها و شناسه‌های خدمات، در محل سازمان اقدام نمایند.

باتوجه به تصریح قوانین  و مقررات و دستور اکید ریاست محترم جمهوری، لطفاً در اجرای بخشنامه   و دستورالعمل های ذیربط تسریع شود و  جنابعالی شخصاً بر استقرار میز نظارت نمائید.

منبع:تسنیم