« محمدصابر باغخانی» طی حکمی به عنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی معرفی شد.

به گزارش بسیج پرس ، طی حکمی « محمدصابر باغخانی» به عنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی معرفی شد.

باغخانی دانشجوی دکتری رشته محیط زیست دانشگاه شهیدبهشتی بوده و دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران گذرانده است.

گفتنی است وی سه دوره جانشینی، یک دوره مسئولیت معاونت فرهنگی و یک دوره مسئولیت معاونت آموزش حوزه بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را در کارنامه دارد.

لازم به ذکر است پیش از این امیرحسین خورشیدی مسئولیت بسیج دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی را به عهده داشتند.