به نظر می رسد تنها شخصیتی که بدون مشکل از جمله تایید صلاحیت در شورای نگهبان  وجود دارد، محمد رضا عارف است .

به نظر می رسد تنها شخصیتی که بدون مشکل مورد تایید صلاحیت شورای نگهبان قرار بگیرد، محمد رضا عارف است. زمزمه هایی مبنی بر اینکه طیف اصلاح طلبان، محمدرضا عارف را به عنوان کاندیدای بعدی ریاست جمهوری در انتخابات سال ۱۴۰۰ معرفی کرده اند، به گوش می رسد. از این رو بحث های زیادی در رابطه با این موضوع پیش آمده است که چرا آنها به این نتیجه رسیده اند؟ آیا گزینه بهتری وجود نداشت ؟ جواد مسعودی، مدرس دانشگاه و کارشناس سیاسی در گفتگو با خبرگزاری بسیج پرس در رابطه با این موضوع اظهار کرد: هر گروه سیاسی برای اجماع کردن بر روی گزینه ای، قطعا بر افرادی متمرکز می شوند که دو مشخصه کلی و مهم داشته باشد. ۱- مورد قبول اکثریت آن طیف باشد و حتی فراتر از آن یک مقبولیت عام نزد طیف مخالف هم باشد ۲- پتانسیل رای آوردن را داشته باشد. یعنی بجز داشتن وجه مثبت عمومی، رای آور هم باشد. لذا به نظر می رسد از بین اصلاح طلبان تنها شخصی که بتواند بدون مشکل از فیلتر شورای نگهبان عبور کند، محمد رضا عارف است . وی در ادامه افزود: حسن روحانی هیچگاه خود را اصلاح طلب معرفی نکرد و همیشه رویه اعتدال را پیش گرفته است. دولت تدبیر و امید با یک روش میانه رویی پا به عرصه گذاشت و هم به جناح چپ و هم به جناح راست توجه کرده است، اما این را نباید فراموش کرد که دیدگاه روحانی نزدیک به دیدگاه اصلاح طلبان است. با توجه به شرایط حال حاضر که فشار بسیار زیادی روی وضعیت معیشتی مردم جامعه وجود دارد، کسانی که از نظر اقتصادی به روحانی رای داده اند به نوعی سرخورده و پشیمان شده اند. مسعودی ابراز کرد: دولت روحانی خود را یک دولت قدرتمند و منسجم نشان نداده است اما دولتهای قبلی هم هیچ گلی به سر مردم نزده اند. همه دولتها دچار یک روزمرگی شدید و مفرطی هستند که فقط به فعالیتهای ظاهری یک دولت می پردازند و شاهد تحول آنچنانی نبوده ایم. مطلوب ترین دولتی که از نظر اقتصادی ایران بعد از انقلاب به خود دیده است، دوران ریاست جمهوری خاتمی بود و آن هم به دلیل ارتباط و تعامل سازنده ای که با نظام بین الملل داشت و همچنین مانیفیست گفتگوی تمدنها در شرایطی که تحریمهای سختی هم وجود نداشت، بود. وی معتقد است: آقای روحانی به اصلاح طلبان بدهکار است. حسن روحانی ریاست جمهوری خود را مدیون اصلاح طلبان است و اگر بخواهد از این طیف موثر سیاسی حمایت نکند به نوعی در بین اصلاح طلبان به شخصی منفور تبدیل می شود و برای همیشه پرونده او بسته خواهد شد، بنابر این او نمی تواند ساز ناکوک زده و با اصلاح طلبان همخوان نباشد. قطعا بین او و دیگر اصلاح طلبان باید اجماعی مشترک و تعاملی سازنده به وجود آید. وی در پایان اذعان داشت: مردم دیگر از این دو جریان سیاسی خسته شده اند و به قول معروف از هیچکدام از این جناحها برای مردم آبی گرم نشده است. مردم به دنبال خدمت، عدالت، توسعه، آسایش و امنیت روانی، شغلی، اقتصادی و اجتماعی هستند. مردم خواستار این هستند که با اختلاس گران و رانت خوران مبارزه شود. جریان اصلاح طلبی خود نیاز به به اصلاحی جدی دارد که اخیرا خودشان هم به این نتیجه رسیده اند که جریان اصلاحات باید پوست اندازی کند. پیش بینی می شود که اگر یک گروه غیر از این دو جناح کاندیدای خود را معرفی کند؛ احتمالا مردم به آن گروه که من به آن جریان سوم‌ میگویم، رای خواهند داد تا وضعیت از این روزمرگی بیرون آید و اقدامات اساسی صورت گیرد.