مسئولین باید به مانند مادرانی باشند که به محض اینکه فرزندانشان دچار بیماری یا ضعف می شوند، شب تا صبح بیدار باشند تا آنان را تیمار کنند.

در حال حاضر، وضعیت اقتصادی کشور با نوعی آشفگی و تورم لحظه ای مواجه است. قیمت اجناس، طلا و ارز و خودرو، در بازار با نوسنات بسیاری روبرو است و این در حالی است که روز به روز بر قیمت همه این موارد افزوده شده اما اقدام اساسی در قبال آن صورت نگرفته است.
غلامحسین غلامعلیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن آبادان در گفتگو با خبرگزاری بسیج پرس در رابطه با تورم افسارگسیخته و عدم اعمال سیاست های مهارکننده و مشخص در این رابطه اظهار داشت: اقتصاد ایران در شرایط نابسمانی به سر می برد. سیستم مدیریتی در کشور به صورت کلی بهم ریخته است. اگر کسی کم فروشی دارد، قوه قضاییه باید محکم جلوی او  بایستد.
غلامعلیان در ادامه افزود: بنا بر بیانات مقام معظم رهبری، بیشتر مشکلات از جانب ایشان تبیین و راهکارهای مقابله و خروج از آن نیز به تفصیل بیان شده است. ایران از منابع بسیاری برخوردار است ولی در امرمدیریت کار خاصی انجام نشده است. برای مثال ۴۰ درصد از آب مصرفی در انتقال از بین می رود و مدیرت آب صورت نمی پذیرد. بر اساس همین موضوع، کار به جایی می رسد که رژیم صهیونیستی برای حل مشکلات آب ایران راهکار ارائه می دهد. بسیاری از کشور ها در مواجه با قاچاقی که وارد کشورشان می شود، محکم عمل کرده و آن را منهدم می کنند تا از سواستفاده از آن جلوگیری به عمل بیاید. در بسیاری از کشورها این قانون های بازدارنده اجرا می شود که در ایران به این شکل نیست و سبب می شود تا آن در امر اقتصاد مشکلاتی به وجود باید. عمده مشکل ایران این است در بحث نظارت ضعیف عمل می کند. در اقتصاد ایران هیچ شوکی وجود ندارد.
وی ابراز داشت:در خصوص اینکه چرا مسئولین کار خاصی را انجام نمی دهند باید خاطرنشان کرد که مسئولین کسانی هستند که باید مرجع پاسخگویی مشکلات باشند. مسئولین باید به مانند مادرانی باشند که به محض اینکه فرزندانشان دچار بیماری یا ضعف می شوند، شب تا صبح بیدار باشند تا آنان را تیمار کنند.متاسفانه مسئولین ما اینگونه عمل نکرده اند. دولت نتوانسته است هیچکدام از خواسته های مردم را برآورده کند .
وس در پایان اذعان داشت: افرادی در دولت هستند که تنها برای حفظ قدرت پا به عرصه سیاست گذاشته اند. خانواده های اکثر دولتی ها، افراد متمکنی هستند که از شرایط خوب مالی برخوردار هستند . اینها هیچوقت خانه و کیفیت بالای زندگی و معیشت خود را به مردم نشان نمی دهند چرا که این افراد، از مرفهین بی درد جامعه هستند و خبراز حال مردم فقیر ندارند. ایران به کسانی نیاز دارد تا درد را حس کرده باشد که متاسفانه دولتمردان ما مرد عمل نیستند. تا وقتی هم که این دولت بر سرکار هست، روز به روز اوضاع بدتر شده و شاهد بهبودی در وضعیت جامعه نخواهیم بود .