نشست شبی با خاطره ها با حضور جمعی از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب برگزار شد