امام‌خمینی(ره) در آستانه هر زمستان با امکانات موجود می‌کوشید دست کم سوخت زمستانی فقیران که همان زغال بود را تأمین کند.

به گزارش بسیج پرس ؛ امام‌خمینی‌(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب علاوه بر برخورداری از ویژگی‌های منحصر به‌ فرد در بعد سیاسی و دینی، به بحث مردم‌داری و توجه به اقشار ضعیف جامعه توجه ویژه داشتند.

کتاب “الف لام خمینی” که اخیرا توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده، سعی کرده تا شرح کاملی از ابعاد کمتر گفته شده زندگی امام خمینی را مورد بررسی و بازگو قرار دهد. در مطلبی که در یکی از بخش‌های این کتاب منتشر شده، به سرمای هوای شهر قم در سال ۴۲ و دغدغه حضرت امام برای در امان ماندن اقشار بی‌بضاعت و بی‌سرپناه اشاره شده که شرح این خاطره در زیر آمده است:

در زمستان ۱۳۴۲ هنگامی که دوران اقامت اجباری خود را در تهران می‌گذراند، خبرهای تلخی از آسیب‌های سرما به افراد فقیر و بی‌پناه دریافت کرده بود. سرمای آن سال گروهی از مردم ندار را کشته بود. او بارها در سخنرانی هایش از آسیب پذیری مردم محروم در برابر سرما یاد کرده بود و پیشرفتهای مورد ادعای حکومت شاه را به باد انتقاد گرفته بود. آن سال ۶۰ هزار تومان برای مصطفی، پسرش، فرستاد تا با وجوهی که اهالی محترم می‌دهند تحت نظر معتمدین محل هرطور صلاح است تقسیم شود؛ چه خاک زغال و چه آذوقه و لباس.

آقای خمینی در آستانه هر زمستان با امکانات موجود می‌کوشید دست کم سوخت زمستانی فقیران که همان زغال بود را تأمین کند. این کار او در دوران تبعید هم ادامه یافت و کسانی به فراخور دارایی داوطلبانه و یا با دریافت پول از نمایندگان آیت‌اللّه زغال خریده و بین نداران پخش می‌کردند.

آقا دو سال بعد درسال ۱۳۴۴ از خیرخواهان هر شهر تقاضا کرد راضی به سختی معاش ناچاران شهر خود در فصل سرما نشوند و اگر از وجوه خیریه و تبرعیه تأمین این امر نشد اهالی محترم و مومنین شریف جمیع بلاد مجازند ثلث سهم مبارک امام را تحت نظارت علمای اعلام محل یا معتمدین محترم به مصرف مذکور برسانند و در سال ۴۶ در اوایل دی ماه سه کامیون زغال از طرف امام‌خمینی به قم وارد شد و مانند سابق در میدان نو انبار شد و از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر به طور مرتب بین مستمندان توزیع و هر روز تعداد زیادی از افراد بی‌بضاعت مراجعه و کارت ذغال دریافت می‌کردند.

گفتنی است غیر از این زغال‌هایی به اسم عطیه ملوکانه از طرف شاه در شهر قم پخش شد اما توضیح ساواک قم نشان از وجود تفاوت دو سوخت توزیع شده بود. هر سال زمستان از طرف امام‌خمینی و عوامل وی مقداری زغال در بین مردم بی‌بضاعت توزیع می گردید و چون توزیع زغال عطیه ملوکانه که چندی قبل به وسیله روسای ادارات صورت گرفت، به نحو مطلوبی نبود لذا تقسیم زغال به وسیله امام‌خمینی در بین افراد حسن اثر داشته و افکار مردم فقیر را نسبت به خود جلب نموده است.

آشنایی اولیه با مرام اجتماعی امام‌خمینی می‌گوید که این قبیل کارهای او نه در تنگنای جلب نظر مردم بلکه در گشودگی خدمت به خلق خدا انجام می‌شده است.