معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی از حل مشکل ۹۶۵ واحد تولیدی این استان طی سال‌های ۹۳ تا ابتدای ۹۷ با ورود دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش بسیج پرس، سید امیر مرتضوی با اشاره به اقدامات انجام شده در کمیسیون حل اختلاف وحمایت قضایی از سرمایه‌گذاری‌های مشروع اظهار کرد: در سال ۹۶ این کمیسیون ۱۳۹ جلسه داشته که در این جلسات، ۱۷۳ مصوبه در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها، به تصویب رسیده است.

این مقام قضایی در دادگستری کل استان خراسان رضوی اضافه کرد: در سال گذشته جمعاً ۴۷۳ بازدید از واحدهای تولیدی صورت گرفت که از این تعداد ۴۲۹ بازدید توسط متصدیان دفتری و ۳۴ بازدید نیز توسط قضات و مسئولان انجام شد.

بیشتر بخوانید:

به گفته مرتضوی از ناحیه تصمیمات گرفته شده و اقدامات صورت گرفته در کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری خراسان رضوی، مشکل ۱۸۷ واحد تولیدی حل شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی همچنین به اقدامات کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری استان از سال ۹۳ تا ابتدای سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: در طول سه سال گذشته یک هزار و ۱۰ جلسه برگزار و یک هزار و ۳۶۹ بازدید از واحدهای تولیدی صورت گرفته که از این تعداد، ۲۱۷ بازدید توسط قضات انجام شده است.

مرتضوی یادآور شد: از ناحیه تصمیمات و اقدامات کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری استان خراسان رضوی، طی سال‌های ۹۳ تا ابتدای ۹۷، مشکل ۹۶۵ واحد تولیدی که در آستانه تعطیلی یا توقف فعالیت‌ها بودند، حل شد.

وی اضافه کرد: همچنین کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری خراسان رضوی، از طریق قراردادهای اجاره به شرط تملیک،  در ۱۰۰ مورد از واگذاری ساختمان واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی به بانک‌ها به ازای بدهی و نهایتاً تعطیلی واحد جلوگیری کرد.

منبع: تسنیم