عملکرد رحیم استرلینگ در دو فصل متوالی برای من‌سیتی منتشر شده است.

به گزارش بسیج پرس, رحیم استرلینگ فصل درخشانی را در منچستر سیتی پشت سر گذاشت تا در قهرمانی آبی‌ها آسمانی‌ها نقشی مهم ایفا کند.

بر این اساس عملکرد استرلینگ در دو فصل متوالی منتشر شده است و نشان از پیشرفت این ستاره انگلیسی در ترکیب سیتزن‌ها دارد.