بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، در ۲ ماهه امسال قطعه سازان با واردات بیش از ۴۶۰ میلیون دلار قطعه، با رشد ۳۰ تا ۹۰ درصدی واردات، در صدر لیست واردکنندگان به کشور قرار گرفته اند.

به گزارش بسیج پرس، بر اساس آمارهای گمرک ایران، در ماهه  نخست سال جاری واردکنندگان قطعات خودرو در صدر فهرست واردکنندگان کشور قرار گرفته اند. در این مدت ۳۳۲ میلیون دلار قطعات منفصله خودرو با ساخت داخل حداکثر ۳۰ درصد وارد کشور شده که این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۲ درصد رشد داشته است.

همچنین قطعات خودرو با درصد ساخت داخل ۵۰ درصد به بالا به میزان ۷۲ میلیون دلار وارد کشور شده که این مورد نیز با رشد ۱۰ درصدی مواجه شده است.  در این بین واردات قطعات خودرو با درصد ساخت داخل کمتر از ۵۰ درصد ۶۳ میلیون دلار بوده که نسبت به اردیبهشت سال قبل رشد ۳۱ درصدی داشته است.

گفتنی است، در این مدت مجموعا ۴۶۸ میلیون دلار انواع قطعه خودرو با درصد ساختهای مختلف وارد کشور شده است. با توجه به شکل گیری کامل نظام ارز تک نرخی به نظر میرسد این حجم واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شده باشد.

منبع:تسنیم