لایحه تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی شهر تهران در سال ۹۷ امروز در کمیسیون عمران بررسی می شود.

 به گزارش بسیج پرس، لایحه تعیین نرخ خطوط اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی شهر تهران در سال ۹۷ که در ۲۰ فروردین امسال به دبیرخانه شورای شهر تهران تحویل داده شده و در جلسه روز یکشنبه شورا با بررسی یک فوریتی آن موافقت شد، امروز در جلسه کمیسیون عمران بررسی می شود.

بر اساس پیشنهاد شهرداری که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته، نرخ کرایه جابه جایی مسافر از طریق اتوبوس های بخش عمومی در سال ۹۷ تا ۱۰ کیلومتر ۵۰۰ تومان، بیش از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر ۶۵۰ تومان و خطوط بیش از ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر ۸۰۰ تومان و بیش از ۲۰ کیلومتر ۱۰۰۰ تومان پیشنهاد شده است که به طور میانگین در بخش اتوبوس های عمومی، شهرداری ۱۰ درصد افزایش نرخ را پیشنهاد کرده است.

همچنین پیشنهاد شهرداری برای افزایش نرخ بلیت در بخش خصوصی، افزایش ۱۵ درصدی است. بر اساس پیشنهاد شهرداری نرخ کرایه اتوبوس ها در سال ۹۷ تا ۲.۵ کیلومتر ۶۰۰ تومان، بیش از ۲.۵ تا ۵ کیلومتر ۷۰۰ تومان، بیش از ۵ تا ۷.۵ کیلومتر ۸۰۰ تومان، بیش از ۷.۵ تا ۱۰ کیلومتر ۸۵۰ تومان، بیش از ۱۰ تا ۱۲.۵ کیلومتر ۱۰۰۰ تومان، از ۱۲.۵ تا ۱۵ کیلومتر ۱۰۵۰ تومان، از ۱۵ تا ۱۷.۵ کیلومتر ۱۱۰۰ تومان، بیش از ۱۷.۵ تا ۲۰ کیلومتر ۱۲۰۰ تومان و بیش از ۲۰ کیلومتر ۱۲۵۰ تومان پیشنهاد شده است.

بر اساس لایحه پیشنهادی، برای نرخ بلیت های اتوبوس در شب که از ساعت ۲۲ تا ۵ بامداد است، معادل ۵۰ درصد به نرخ های تعیین شده افزوده می شود.

همچنین بر اساس این لایحه به شرکت واحد مجوز داده شده تا تخفیف هایی برای استفاده کنندگان از کارت بلیت در نظر بگیرند. امسال نیز تاکید شده اگر دستگاه کارتخوان اتوبوسی خراب باشد، تا تعمیر دستگاه، ارائه سرویس باید به صورت رایگان انجام شود.

همچنین در تبصره ۳ این لایحه به واگذاری خطوط به بخش خصوصی تاکید شده است.

همچنین در تبصره ۸ یادآوری شده است شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موظف است هر گونه خدمات جابه جایی و ایاب و ذهاب شهروندان در برنامه ها، مناسبت های مختلف از قبیل مناسبت های ملی، مذهبی، اعیاد، برنامه ها و مسابقات ورزشی را حسب درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل دستگاه ها، سازمان ها و ارگان ها در قبال انعقاد قرارداد یا توافقنامه و اخذ بهای خدمات مربوطه به صورت نقدی بر حسب تعداد ساعات و نوع وسیله مورد به کارگیری به انجام رساند.

منبع: مهر