بازگشت اوضاع به حالت زندگی عادی در شهر دوما سوریه پس از خروج تروریست‌ها.