بارش باران در تهران، هوای امروز (دوشنبه) پایتخت را در شرایط پاک قرار داد./ عکس: محسن کرامت

بارش باران بهاری در تهرانبارش باران بهاری در تهران