طوفان و برف در مناطق مرکزی آمریکا ضمن بر جا گذاشتن تلفات انسانی و مختل کردن زندگی برای ساکنان، سبب لغو حدود ۴۰۰ پرواز خطوط هوایی شد. تاکنون حداقل ۳ آمریکایی جان خود را از دست دادند.

 طوفان به همراه برف و یخ مناطق مرکزی آمریکا را درنوردید و بر اثر آن تاکنون حداقل ۳ آمریکایی جان خود را از دست دادند.
طوفان به همراه برف و یخ مناطق مرکزی آمریکا را درنوردید و بر اثر آن تاکنون حداقل ۳ آمریکایی جان خود را از دست دادند.
طوفان و برف از مناطق ساحلی «گالف کُست» گرفته تا «گریت لیکرز» را تحت تاثیر قرار داده است.
طوفان و برف از مناطق ساحلی «گالف کُست» گرفته تا «گریت لیکرز» را تحت تاثیر قرار داده است.
، یکی از جان باختگان طوفان، یک دختر دو ساله آمریکایی است.
، یکی از جان باختگان طوفان، یک دختر دو ساله آمریکایی است.
حدود ۴۰۰ پرواز در فرودگاه بین‌المللی «مینیاپولیس سنت پال» لغو شد.
حدود ۴۰۰ پرواز در فرودگاه بین‌المللی «مینیاپولیس سنت پال» لغو شد.