روح‌الله ایزدخواه | خبرگزاری بسیج پرس
روح‌الله ایزدخواه | خبرگزاری بسیج پرس
عرضه خودرو در بورس برای کنترل سوداگری ۰۹ مهر ۱۳۹۹

عرضه خودرو در بورس برای کنترل سوداگری

به گزارش بسیج پرس پرس، خودرو و ساماندهی بازار خودرو، از اولویت‌های اصلی کمیسیون صنایع بوده است. طی دو الی سه ماه با یک کار فشرده طرح با موضوع ساماندهی بازار و صنعت خودرو سبک تهیه شد و اکنون نیز در کمیسیون صنایع در حال بررسی و کار کارشناسی بیشتر روی این طرح هستند تا […]