آزمون نخست

با سلام و خیر مقدم به  همکاران محترم  :

در حال حاضر این  نسخه تنها یک نسخه نمایشی از آزمون آنلاین  سایت بسیج پرس هست که ملاحظه می فرمایید

چنانچه تمایل دارید میتوانید در آزمون خبری ما شرکت کنید

توجه داشته باشید  در صورتی که این آزمون ررا با نمره بالا 60 قبول بشوید  به  شما مدرک اختصاصی تستی  تعلق خواهد گرفت

خوب برای شروع حاضر هستید ؟

بزن بریم …

<script>