[ad_1]


«۴۰ + عشق» عنوان کتابی است که به خاطرات جمعی از رزمندگان اردبیلی در دوران دفاع مقدس در ارتش پرداخته است.

[ad_2]