به گزارش بسیج پرس پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مطابق قانون اساسی، دولت مکلف است مسکن مورد نیاز اقشار کم‌درآمد جامعه را تأمین کند. بر اساس این تکلیف قانونی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

مطابق ماده (۱) این قانون، به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدان مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقای کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت ازسرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است نسبت به سیاست گذاری و انجام اقدامات لازم درخصوص افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن را اقدام کند.

در همین راستا آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید. در حال حاضر نیز در ادامه این سیاست‌ها، وزارت راه وشهرسازی برنامه‌های متنوعی را در حوزه تولید مسکن در دستورکار دارد که تسریع در اجرای آنها نیازمند اصلاح برخی مقررات موجود است.

بر همین اساس، این وزارت با لحاظ نمودن تجربیات اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مسکن و آسیب شناسی انجام شده و با هدف تحقق کامل اهداف آئین نامه اجرایی فوق، پیش نویس اصلاح برخی مواد این آئین نامه را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.منبع:مهر