[ad_1]

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس دکتر تیمور رحمانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با اشاره به فقدان وحدت در آرای فعالان اقتصادی، کارشناسان و دولت و مجلس درباره مسائل مختلف، در یادداشت کوتاهی با عنوان «سیاه چاله اقتصاد کلان ایران» نوشت:

اقتصاددانان غر می‌زنند که بانک مرکزی باید با کنترل نقدینگی تورم را کنترل کند و بانک مرکزی تلاش می‌کند گوش کند. بلافاصله فعالان بخش خصوصی غر می‌زنند که با محدود کردن اعتبارات گلوی تولید کنندگان فشار داده می‌شود. بانک مرکزی غر می‌زند و می‌گوید کوفت تان شود اعتبار را بگیرید و دست از سر ما بردارید. طرفداران فقرا غر می‌زنند که دولت به جای تخصص منابع به سرمایه داران باید برای حمایت از قشرهای آسیب پذیر اسبق (له شده سابق و پودر شده فعلی) منابع اختصاص دهد. دولت غر می‌زند و با روش‌های هیپنوتیزم مانند متکی به خلق نقدینگی و البته با بوق و کرنا و منت چند شاهی صرف برنامه‌های حمایت از فقرا می‌کند و چند صباحی از دست دست چپش راحت می‌شوند. نمایندگان مجلس غر می‌زنند و انواع طرح‌های بلعیدن نقدینگی تصویب می‌کنند و … نهایتاً بر اثر همه موارد فوق رشد نقدینگی و تورم تداوم می‌یابد.

نقطه سرخط و پاراگراف عیناً تکرار می‌شود. حالا هی بگویید علم اقتصاد از فیزیک ساده‌تر است.

[ad_2]

منبع:مهر