به گزارش خبرگزاری بسیج پرس سید جواد حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در نشست خبری مجازی به مناسبت گرامیداشت «هفته جهانی ناشنوایان و نهم مهرماه روز جهانی ناشنوایان» بیان کرد: معتقدیم جامعه جهانی باید به سمت جامعه دوستدار انسان حرکت کند که این جامعه، جامعه دوستدار کودک، کتاب و انسان‌های با نیاز ویژه است و این زمانی محقق می‌شود که جامعه فراگیر و بدون محدودیت شکل گیرد.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش استثنایی ۱۶ هزار دانش آموز دارای مشکل کم شنوایی در بیش از ۲۰ هزار مدرسه پذیرا، ۱۰۰ مدرسه مخصوص ناشنوا داریم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: در تمام دوره‌ها آموزش و پرورش با آسیب شنوایی را داریم و بسیاری از مردم نمی‌دانند که حداقل ۲-۳ دوره بیشتر از آموزش و پرورش عادی تعلیم و تربیت بر عهده داریم، این آموزش و پرورش به آموزش و پرورش توانبخشی می‌پردازیم، در شرایط عادی پیش دبستانی اختیاری است اما در آموزش و پرورش استثنایی این دوره اجباری و از بدو تولد است.

در حال تکمیل…



منبع:مهر