به گزارش بسیج پرس پرس، احمد عشوری که سابقه سالها فعالیت فرهنگی – ورزشی در بسیج را در کارنامه داشت، در سالهای اخیر به عنوان یکی از مدیران باتجربه وزارت ورزش مسئولیت های مختلفی را تجربه کرد و امروز شنبه ۱۰ خرداد بر اثر سکته مغزی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مرحوم احمد عشوری سابقه مشاور معاون توسعه ورزشی قهرمانی وزارت ورزش، نایب رئیسی فدراسیون ورزش همگانی، بازرس فدراسیون پزشکی – ورزشی، عضویت در بسیج وزارت ورزش و … را در کارنامه داشت و سالها در بسیج «سلمان کن» فعالیت های فرهنگی و ورزشی نوجوانان و جوانان را زیر نظر داشت.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به جامعه ورزش و خانواده مرحوم عشوری تسلیت می گوید و برای آن مرحوم بهشت برین را از خداوند بزرگ مسئلت دارد. روحش شاد و جایگاهش بهشت.منبع:مهر