گویاسازی عکس رزمندگان مازندرانی (۹۱)

ایستاده از سمت چپ:

۱- شهیدکیان

۲- شهید میررمضان اسماعیل پور

۳- دکتر حمید شافی

۴- آزاده علی فردوس

۵- آقای خلیل حجتیان

نشسته:

۶. آزاده محمد خلیلی

۷- آقای قاسم هراز

۸- آقای حسن علی‌پور

۹- آقای رحیم حاجی بابا

انتهای پیام/