گویاسازی عکس رزمندگان مازندرانی (۸۶)

مریوان، قبل از عملیات والفجر ۴ سال ۱۳۶۲

از سمت چپ:

۱- آزاده سردار علی فردوس

۲- زنده یاد جانباز سید غلامرضا اوصیا

۳- شهید یوسف پورتقی 

۴- حاج مهدی کردانی