گویاسازی عکس رزمندگان مازندرانی (۷۶)

سال ۱۳۶۲ پایگاه شهید بیگلو اهواز محل استقرار رزمندگان لشکر ۲۵ کربلا

از سمت راست:

۱- آقای احمد داودی

۲- جاویدالاثر شهید یوسف سجودی

۳- شهید ابوطالب بزاز

۴- زنده یاد جانباز حاج شعبانعلی علی نسب

نشسته:

۵- آقای رمضان علی نسب

۶- ؟

انتهای پیام/