گویاسازی عکس رزمندگان مازندرانی (۷۰)

مهر سال ۱۳۶۰ محوطه سپاه بابل

از سمت راست:
۱- شهید سید حسن سید عشقیان (فتح المبین)
۲- شهید محسن سجودی (مطلع الفجر)
نشسته:
۳- آقای حسن مبلغ الاسلام

انتهای پیام/