گویاسازی عکس رزمندگان مازندرانی (۶۷)

محوطه درب خروجی سپاه بابل هنگام اعزام به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، سال ۱۳۶۵

از راست:

۱- شهید جمال مناسبی

۲- آقای احمد خورشیدی

۳- آقای میثم بابا نژاد

۴- آقای حسین براری

انتهای پیام/