گویاسازی عکس رزمندگان بوشهری (42)

 

ايستاه از راست: حسين زنگويی، سيد عباس مقامی، قاسم برومند، جهانگير احمدی، احمد احمدی

 

نشسته از راست:حميد بريدانی واسماعيل جعفر زادگان

 

 

انتهای پیام/