به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس؛

به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس گویاسازی عکس رزمندگان بوشهری در قالب طرح «قاب یاران» منتشر شد.