گویا سازی عکس رزمندگان بوشهری(1)

از راست: منصور رنجبر – حمید قائد پوری – رضا زنگویی – سید مهدی هاشمی – خلیل گورکی – شهید ماشاالله ناجی بوشهری – شهید محمد رضا رنجبر

 جبهه حاج عمران سال ۶۲