آدرس : تهران.خیابان شهید استاد نجات اللهی.خیابان شهیداحمدلباف.پلاک۱۵ تلفن : ۸۸۹۰۱۳۳۴ نمابر: ۸۸۹۰۹۴۵۹  
مرکز اطلاعات و نشرالکترونیک معاونت روابط عمومی وانتشارات سپاه 

نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری سپاه نیوز آزاد است