به گزارش بسیج پرس پرس، محسن حاجی میرزایی در پیامی به مناسبت روز جهانی کودک نوشت؛ کودکان نشانه‌های الهی، نماد صداقت و پاکی، پیام‌آور مهر و امید، برکت زندگی و سرمایه‌های جامعه هستند. روز جهانی کودک فرصتی برای ورود به جهان پاک کودکان و یادآوری ضرورت مهم فراهم آوری شرایط رشد، پرورش و توانمندی آن‌ها برای زندگی در آینده.

#دنیا_با_لبخند_کودکان_زیباست.منبع:مهر