مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شایعاتی که در فضای مجازی مبنی بر پیدا شدن گلوله خمپاره و توپ با مشخصات توسط عوامل بسیج در نسیم شهر منتشر شده است اظهار داشت: چنین موضوعی صحت ندارد و فقط این اقلام یک سری ماکت‌های آموزشی بوده که در این منطقه در کنار یک سطل زباله دیده شده است.

وی با بیان اینکه مردم باید دقت داشته باشند که شایعات دامن نزنند گفت: موضوع کشف خمپاره و ادوات جنگی را قویاً تکذیب می‌کنم و مورد مشاهده شده فقط ماکت آموزشی بوده است.منبع:مهر