به گزارش خبرگزاری بسیج پرس رسانه های قطر در ماه های گذشته از پیشنهاد باشگاه پرسپولیس ایران به کریم انصاریفرد مهاجم تیم السیلیه خبر داده بودند. با این حال به گفته محمد علی المری نایب رئیس باشگاه السیلیه، انصاریفرد فصل بعد هم در این تیم بازی خواهد کرد.

المری گفت: همه می دانند که بین این فصل و فصل آینده زمان زیادی وجود ندارد و مسابقات فعلی در حکم آماده سازی بازی های فصل جدید هم تلقی می شود.

وی افزود: برای رسیدن به اهدافمان از تمام راه ها استفاد می کنیم. السیلیه سه بازیکن خارجی یعنی نذیر بلحاج، کریم انصاریفرد و کارا مودجی را برای فصل آینده در اختیار دارد. در حال مذاکره با بازیکنان خارجی هستیم تا قراردادشان را امضا کنیم. مذاکراتی هم با بازیکنان محلی صورت گرفته است و سعی می کنیم در اسرع وقت کار را برای فصل جدید آغاز کنیم.منبع:مهر