به گزارش بسیج پرس پرس، شاپور محمدزاده در برنامه رویداد با اشاره به شروع فعالیت نهضت سوادآموزی از هفتم دی ماه ۱۳۵۸ در کشور، عملکرد این سازمان را در راستای کاهش نرخ بی سوادی در نقاط شهری و روستایی قابل توجه دانست و اظهار کرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا ۱۳۶۵، حدود ۱۱ میلیون نفر به نرخ باسوادان کشور افزوده شده و نرخ سواد در کشور از ۴۷,۵ به ۶۱.۸ درصد رسید.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، افزود: بر اساس آخرین آمار سرشماری کشوری که در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت رقم افراد باسواد در کشور به ۸۷.۶ درصد رسیده بود و بر اساس آماری که از طریق سازمان نهضت سوادآموزی در سال ۱۳۹۸ استخراج شد این رقم در فاصله سنی بالای ۶ سال به ۸۹ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه اکنون در برخی استان‌ها مانند تهران، مازندران، اصفهان نرخ افراد باسواد بالای ۹۸ درصد است و ما باید بگردیم تا افراد بی‌سواد را پیدا کنیم، تصریح کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مردان، ۳۸ درصد بیشتر از زنان سواد داشتند ولی این رقم اکنون در فاصله سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به ۳ درصد کاهش پیدا کرده است و خوشبختانه در راستای عدالت بخشی بین زنان و مردان در حوزه سوادآموزی اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

محمدزاده با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی میزان سواد در بین روستاییان ۳۰ درصد بود ولی این رقم تا سال ۹۵ به ۷۸.۵ درصد رسیده است، افزود: فاصله سواد در مناطق شهری و روستایی نیز از ۳۵ درصد به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه در استان‌های محروم که نرخ سواد آنها پایین تر از میانگین کشوری است، طرح «شتاب بخشی» را اجرا کرده ایم، گفت: بر اساس این طرح علاوه بر اعتبارات سالانه، اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته شده تا نرخ سواد در این مناطق افزایش پیدا کند و در استان‌هایی که نرخ میانگین سواد بالاتر از میانگین کشوری است، اقداماتی را در راستای تعمیق سواد انجام داده ایم.

محمدزاده همچنین با بیان اینکه مراکز یادگیری محلی را در برخی از استان ها به منظور آموزش مهارت زندگی، حقوق شهروندی و افزایش مهارت، ایجاد شده است، گفت تلاش داریم تعداد مراکز یادگیری محلی مان را توسعه دهیم تا افراد هم مهارت و هم سواد را در کنار یکدیگر یاد بگیرند.منبع:مهر