کتاب «چشم‌های آسمانی» مجموعه خاطرات «جواد كمالی اردكانی»، به کوشش «محمد معینی» توسط انتشارات «خط شکنان» با حمایت اداره کل حفظ‌ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یزد به چاپ رسیده است.